Programes

SIGNEM és un programa per aprendre la llengua de signes catalana (LSC) i les característiques de la Comunitat Sorda catalana creat per la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)